இலங்கை காவற்துறை இணையத் தளம் மீது சைபர் தாக்குதல்

இலங்கை காவற்துறை இணையத் தளம் மீது சைபர் தாக்குதல்

சைபர் தாக்குதலை அடுத்து இலங்கை காவற்துறை திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம் செயலிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

செய்திகள்