பிரான்சில் ஆனந்தபுர நாயகர்களின் 13 ஆவது ஆண்டு நினைவேந்தல்!

பிரான்சில் ஆனந்தபுர நாயகர்களின் 13 ஆவது ஆண்டு நினைவேந்தல்!

பிரான்சில் ஆனந்தபுர நாயகர்களின் 13 ஆவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு வரும் 17.04.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 14.00 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது.

நம்மவர் நிகழ்வுகள்