எரிபொருளுக்காக காத்திருந்த இருவர் மரணம்

எரிபொருளுக்காக காத்திருந்த இருவர் மரணம்

தங்கொட்டுவ மற்றும் வென்னப்புவ ஆகிய பகுதிகளில் எரிபொருளைப் பெற்றுக்கொள்ள காத்திருந்த இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.தங்கொட்டுவ- நீர்கொழும்பு பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்தில் இரண்டு நாள்களாக எரிபொருளுக்காக காத்திருந்த தனியார் பஸ் சாரதியொருவர், திடீர் நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில், நேற்று (9) உயிரிழந்துள்ளார்.

அத்துடன் தங்கொட்டுவ–தம்பரவில எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்துக்கு அருகில்,எரிபொருளைப் பெற்றுக்கொள்ள வந்திருந்த 50 வயது நபர் ஒருவரும் நேற்று உயிரிழந்துள்ளார்.

செய்திகள்