இந்த படை போதுமா ? இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டுமா ?

இந்த படை போதுமா ? இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டுமா ?

இந்த படை போதுமா ? இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டுமா ? அதிர்ந்த தமிழர் தாயகம்

13ஐ உடைத்தெறிய கொட்டும் மழையிலும் யாழில் அணிதிரண்ட தமிழர்கள்

குறித்த போராட்டத்தின் தொடக்கத்தில் மழைவடிவல் தியாக தீபம் திலீபன் அண்ணாவின் ஆசியுடன் தொடங்கியது போராட்டம் குறித்த போராட்டத்தில் இந்த படை போதுமா ? இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டுமா ? என்று துரோகிகளுக்கும் எதிரிகளுக்கு பேரிடி கொடுத்து கொண்டு தமிழர் படை கிட்டு பூங்கா நோக்கி நகர்ந்துகொண்டுள்ளது

செய்திகள்